‘Imod diskrimination og fordomme’ som en del af CSR strategi?

Kampagner, foreninger eller socio-økonomiske virksomheder ligesom Gadens Stemmer, MenneskebiblioteketOther Story arbejder på at gå imod fordomme i samfundet ved at facilitere face-to-face møder mellem virkelige mennesker. Ikke kun for at lave om på eksisterende forstillinger, stereotyper, definitioner, men også for at give en oplevelses ramme hvor mennesker kan øve empati for anderledes livstil og perspektiver, udvide sig selv ved brug af ‘the Other’.* Verden kan blive lidt større for dem som er nysgerrige og stiller spørgsmål til hvad de allerede ved.

Sådan tilgang heldigvis anerkendes og spredes i form af kampagner på sociale medier, ved initiativer rettede mod at øge global bevistheden og mangfoldighed, mod at forstå kompleksistet i stedet for simplificeringer og gennemsnitlige data.

Sådanne initiativer er mere og mere populære i kultur liv og som en del af uddannelse i folkeskoler og gymnasier.

Købehavns kommunens beskeftigelses- og integrations- forvaltningen som det offentlige, mange i det private sektor, NGOer samt ‘free riders’ ambassadører arbejde på at mindske discrimination. (At liste dem er dog ikke et fokus i den post)

 

Hvad med at inkludere initiativer/oplevelser ‘imod fordomme’ i CSR manifesten? For at forstyrke en virksomheds CSR profil ved ikke kun at passe miljøet og fremme grøn design, men ved at arrangere sådanne autentiske møder mellem forskellige mennesker. For at lade ansatte bedre forstå:

  • bredere perspektiv i hvordan deres produkter/ydelser kan positivt påvirke andre end kun mål gruppen
  • forskellige kunder og stakeholders
  • andres perspektiver og interesser, endnu i et team som består af forskellige roler og kompetencer
  • hvad er virkelig team-building og fælles- som personligt ejerskab af brand og ansvarlighed for selv, andre og global market

…Og for at inspirere kunder, samarbejdspartnere og andre som identificerer sig selv med det brand, til sådan ansvarlighed og værdier.

 

 

*ved ‘the Other’ mener jeg alle de folk/grupper som er udenfor vores forstålige kredser/normer/tilhørsforhold.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.